icon

ברוכים הבאים לפשטות - מרכז ללימודי פסיכותרפיה מבוססת נשימה והתמקדות.

F.O.B.P - Focusing Oriented Breathing Psychotherapy

לוגו
icon

F.O.B.P

Focusing Oriented Breathwork Psychotherapy

הסמכה בהתמקדות מטעם המכון הבינ"ל

לוגו
icon

F.O.B.P

פרקטיקות נשימה מעגלית

ריברסינג, הולוטרופית בתוך שדה טיפולי

icon
פשטות